Μήνυμα ημέρας

Μήνυμα της ημέρας

26 Σεπτεμβρίου 2009

pantokrator moni dafniou

«Αφήστε τα παιδιά να έλθουν σ’ εμέ και μη τα εμποδίζετε· διότι σε τέτοιους ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Αλήθεια σας λέω, όποιος δεν δεχθεί την βασιλείαν του Θεού σαν ένα παιδί, δεν θα μπεί σ’ αυτήν»

Κατά Λουκάν ιη΄16-17