Μήνυμα ημέρας

Οι πολύ καλοί και οι πολύ κακοί είναι λίγοι

26 Ιουλίου 2013

Οι πολύ καλοί και οι πολύ κακοί είναι λίγοι

 

Οι πολύ καλοί και οι πολύ κακοί είναι λίγοι. Πολυάριθμοι είναι οι μέσοι, εκείνοι δηλαδή που είναι λίγο καλοί και λίγο κακοί. (Πλάτων)

 

Πηγή: http://www.agiazoni.gr/images.php?id=76929179157129087054&order=1