Μήνυμα ημέρας

Ουδείς χειρότερος εχθρός

24 Φεβρουαρίου 2020

Ουδείς χειρότερος εχθρός