Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Οι γονείς είναι κατασκευαστές αγαλμάτων!

5 Ιουλίου 2020

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Οι γονείς είναι κατασκευαστές αγαλμάτων!

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.

Ο καθένας λοιπόν από σας, πατέρας ή μητέρα, όπως ακριβώς βλέπουμε τους ζωγράφους να επεξεργάζωνται με μεγάλη προσοχή και ακρίβεια τις εικόνες και τα αγάλματα, έτσι ας φροντίζετε και σεις για τα θαυμαστά αυτά αγάλματα.

Οι ζωγράφοι δηλαδή, αφού τοποθετήσουν μπροστά τους τον πίνακα προσθέτουν καθημερινά το χρώμα που χρειάζονται. Οι γλύπτες πάλι το ίδιο κάνουν και αυτοί πάνω στους λίθους· αφαιρούν ό,τι είναι περιττό και προσθέτουν ό,τι λείπει.

Έτσι λοιπόν και σεις· σαν κάποιοι κατασκευαστές αγαλμάτων, σ’ αυτό να έχετε συγκεντρωμένη όλη σας τη φροντίδα, κατασκευάζοντας τα θαυμαστά αγάλματα για το Θεό· να αφαιρήτε το περιττό και να προσθέτετε εκείνο που λείπει· και καθημερινά να εξετάζετε και να βλέπετε ποιο πλεονέκτημα έχουν φυσικό, ώστε να το αυξάνετε, και ποιο ελάττωμά τους είναι φυσικό, ώστε να το εξαλείφετε.

Και με μεγάλη προσοχή να ξεριζώνετε πρώτα πρώτα το αίτιο της ακολασίας· διότι αυτός ο έρωτας κυρίως ενοχλεί τις ψυχές των νέων.

Ή καλλίτερα πριν το παιδί την γνωρίση, δίδαξέ το να είναι νηφάλιο, προσεκτικό, να καταγίνεται με τις προσευχές και σε ο,τιδήποτε άλλο λέγει ή κάνει, να κάνη το σταυρό του.

 

Απόσπασμα από το βιβλίο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, “Οι γονείς, το παιδί και η ανατροφή του”, υπό Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου, έκδοση Συνοδίας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Νέα Σκήτη Αγίου Όρους.