Μήνυμα ημέρας

Όταν δικαιολογούμαι, κόβω την επικοινωνία με τον Θεό

7 Ιουλίου 2020

Όταν δικαιολογούμαι, κόβω την επικοινωνία με τον Θεό