Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Άγιος Μάξιμος Ομολογητής: Η αγία Εκκλησία του Θεού είναι τύπος και εικόνα ολόκληρου του κόσμου!

13 Ιουλίου 2020

Άγιος Μάξιμος Ομολογητής: Η αγία Εκκλησία του Θεού είναι τύπος και εικόνα ολόκληρου του κόσμου!

Όσιος Μάξιμος Ομολογητής.

Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=501722

Είναι, λοιπόν, εικόνα του Θεού, καθώς είπαμε, η αγία εκκλησία, γιατί πραγματοποιεί την ίδια ένωση ανάμεσα στους πιστούς, που κάνει κι ο Θεός, ακόμα κι αν τυχαίνη να είναι διαφορετικοί στα ιδιώματα κι από διαφορετικούς και τόπους και τρόπους εκείνοι, που μέσα σ’ αυτήν γίνονται με την πίστη ένα σώμα.
Την ένωση αυτή, κατά φυσικό τρόπο την πραγματοποιεί ο Θεός, χωρίς να προκαλήται σύγχυση στην ουσία των όντων.

Τη διαφορά μεταξύ τους, όπως έχει δειχθή, την αμβλύνει και την οδηγεί στην ταυτότητα με την αναφορά και την ένωση με τον εαυτό του, σαν αιτία κι αρχή και τέλος.

Β’. Γύρω από το πώς και με ποιο τρόπο η αγία Εκκλησία του Θεού είναι εικόνα του κόσμου του συγκροτημένου από ορατές κι αόρατες οντότητες

Μ’ ένα δεύτερο συμβολισμό της θεωρίας του, έλεγε, ότι η αγία Εκκλησία του Θεού είναι τύπος και εικόνα ολόκληρου του κόσμου, που είναι συγκροτημένος από ορατές κι αόρατες οντότητες. Γιατί επιδέχεται την ίδια μ’ εκείνον και ένωση και διάκριση.

Εκείνη δηλαδή κατά την κατασκευή της αποτελεί ενιαίο οικοδόμημα, θα δεχθή ωστόσο το διαφορισμό με βάση κάποιο γνώρισμα, που προέρχεται από τη θέση και το σχήμα και θα διαφοροποιηθή στο χώρο, που είναι προωρισμένος για τους ιερείς και τους λειτουργούς μόνο, που τον λέμε ιερό βήμα (ιερατείο), και στο χώρο που είναι ανοιχτός για να εισέλθουν όλα τα πιστά πλήθη και που τον λέμε ναό.

Παραμένει ωστόσο μία κατά την ύπαρξη, χωρίς να συμμερίζεται τη διαίρεση των μερών της, που οφείλεται στη διαφορά που αυτά έχουν μεταξύ τους. Αλλά και τα ίδια τα μέρη, με την αναφορά τους προς τη δική της ενότητα, τ’ απαλλάσσει από την ονομαστική διαφορά τους και δείχνει τη μεταξύ των δύο ταυτότητα.

Κι ενώ υπάρχουν αμοιβαία το ένα για το άλλο φανερώνει τι αποτελεί το καθένα από τα δύο για τον εαυτό του· δείχνει το ναό ιερό βήμα κατά τη δύναμη, επειδή αποκτά ιερότητα με την αναφορά της μυσταγωγίας προς το ιερό τέλος της.
Και πάλι κατ’ αντιστροφή δείχνει το ιερό βήμα ναό, επειδή κατά τη διεξαγωγή της μυσταγωγίας αυτής έχει το ναό ως αρχή του. Και η εκκλησία μέσα στα δύο μένει μία και η ίδια.

Απόσπασμα από το έργο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, “Μυσταγωγία” των εκδόσεων της Αποστολής Διακονίας. Η εισαγωγή και τα σχόλια είναι του Ρουμάνου Πρωτοπρεσβυτέρου και καθηγητή Θεολογίας, π. Δημητρίου Στανιλοάε και η μετάφραση στη νεοελληνική του Ιγνατίου Σακαλή.