Tag

αμαρτία

Οἱ κυριότερες ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου (Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)

Κατηγορίες: Άγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης, Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες, Ορθοδοξία και Ορθοπραξία

Τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου 1. Κάθε χριστιανός ὀφείλει ν᾽ ἀγαπᾶ τό Θεό. Ὀφείλεις ν᾽ ἀγαπᾶς τόν Κύριο καί Θεό...

Περισσότερα

Ποιά τά σπουδαιότερα πνευματικά προβλήματα; (Κάλλιστος ΓουέαρἘπίσκοπος Διοκλείας)

Κατηγορίες: Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων

– Κατά την άποψή μου, το σοβαρότερο πνευματικό πρόβλημα του σύγχρονου Ευρωπαίου είναι η απώλεια νοήματος και σκοπού. Στη σύγχρονη...

Περισσότερα

Ἀμαρτήματα τῆς γλώσσας (Ἅγιος Τύχων Ἐπίσκοπος Ζαντόνκ)    

Κατηγορίες: Θεολογία και Ζωή, Ορθόδοξη πίστη

Μήν κολακεύεις τούς ἄλλους, ἀλλά νά τούς φέρεσαι μέ ἁπλότητα, ὅπως στόν ἑαυτό σου. Ὅπως τούς φέρεσαι ἐξωτερικά, τό ἴδιο νά αἰσθάνεσαι...

Περισσότερα

Εὐχὴ ἐξομολογητικὴ εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς)

Κατηγορίες: Άγ. Γρηγόριος Παλαμάς, Θεολογία και Ζωή, Ορθόδοξη πίστη

Νεοελληνικὴ ἀπόδοσις: Βασίλειος Σκιαδάς, θεολόγος Παρθένε Δέσποινα Θεοτόκε, ἡ τὸν Θεὸν Λόγον κατὰ σάρκα γεννήσασα, οἶδα μέν, οἶδα, ὅτι οὐκ...

Περισσότερα

Τὸ μυστήριο τῆς Μετανοίας – Ἐξομολογήσεως (Εὐθυμίου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος, Ἐπικ. Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α.)

Κατηγορίες: Θεολογία και Ζωή, Ορθόδοξη πίστη

Ἡ ἁμαρτία Εἶναι γεγονὸς ἀναμφισβήτητο, ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἁμαρτάνομε, «ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος, ὃς ζήσεται, καὶ οὐχ ἁμαρτήσει». Ἐκεῖνο,...

Περισσότερα

Ἕνας πραγματικὸς ὁδηγὸς πνευματικῆς προετοιμασίας πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐξομολόγηση.

Κατηγορίες: Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες, Θεολογία και Ζωή, Ορθόδοξη πίστη, Ορθοδοξία και Ορθοπραξία

Στοχασμοὶ γιὰ ἐκείνους ποὺ ἑτοιμάζονται νὰ σταθοῦν ἐνώπιόν του Δημιουργοῦ καὶ τῆς κοινότητας τῆς Ἐκκλησίας στὸ φοβερὸ μυστήριο τῆς ἱερῆς...

Περισσότερα

Ομοφυλοφιλία – Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος

Κατηγορίες: Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες, Μητροπ. Λεμεσού Αθανάσιος, Ορθοδοξία και Ορθοπραξία, Πολυμέσα - Multimedia

Ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος μιλάει για το θέμα της ομοφυλοφιλίας και την αντιμετώπισή της απο την Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε κάποια...

Περισσότερα

Οἱ πρωτοκορυφαῖοι Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος (Ζερβᾶκος Φιλόθεος Ἀρχιμανδρίτης (+))

Κατηγορίες: Θεολογία και Ζωή, Ορθόδοξη πίστη

Ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι, πῶς, οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα, κατόρθωσαν τέτοια μεγάλα καὶ ἐξαίσια θαύματα! Καὶ πῶς κανεὶς νὰ...

Περισσότερα

Ἐγὼ εἶμαι ἡ Ἀνάσταση καὶ ἡ Ζωή (Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς)

Κατηγορίες: Άγ. Ιουστίνος Πόποβιτς, Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες, Θεολογία και Ζωή, Ορθόδοξη πίστη, Ορθοδοξία και Ορθοπραξία

Ἐὰν ὑπάρχει μιὰ ἀλήθεια στὴν ὁποία θὰ μποροῦσαν νὰ συνοψισθοῦν ὅλες οἱ εὐαγγελικὲς ἀλήθειες, ἡ ἀλήθεια αὐτὴ θὰ ἦταν ἡ...

Περισσότερα

Ἁμαρτία καὶ ἀρρώστεια- Λύτρωση καὶ θεραπεία (Καραγιάννης ΝικάνωρἈρχιμανδρίτης)

Κατηγορίες: Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες, Θεολογία και Ζωή, Ορθόδοξη πίστη, Ορθοδοξία και Ορθοπραξία

«Τέκνον ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου». Ἡ φράση αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ στὸν παραλυτικό τῆς Καπερναοὺμ συνδέει τὴν ἀρρώστια μὲ τὴν...

Περισσότερα

Οἱ ἐλαφριές ἁμαρτίες (Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)

Κατηγορίες: Άγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης, Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες, Ορθοδοξία και Ορθοπραξία

Σταχυολόγηση καί διασκευή κειμένου ἀπό τά “Πνευματικά Γυμνάσματα” τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου Ἄς σκεφτοῦμε τ’ ἁμαρτήματα ἐκεῖνα πού ὀνομάζουν...

Περισσότερα

Ὁ ἀγώνας ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας (Ἅγιος Τύχων Ἐπίσκοπος Ζαντόνκ)

Κατηγορίες: Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες, Θεολογία και Ζωή, Ορθόδοξη πίστη, Ορθοδοξία και Ορθοπραξία

Δύσκολος εἶναι, τό ἀναγνωρίζω, ὁ ἀγώνας ἐνάντιον αὐτοῦ τοῦ ἐχθροῦ· εἶναι ὅμως ἀπαραίτητος. Πολλοί κάνουν πολέμους καί νικοῦν ἄλλους ἀνθρώπους·...

Περισσότερα

Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου (Anthony Bloom Metropolitan of Sourozh (1914- 2003))

Κατηγορίες: Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες, Θεολογία και Ζωή, Ορθόδοξη πίστη, Ορθοδοξία και Ορθοπραξία

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ξανὰ καὶ ξανὰ ἔχω τὴν εὐκαιρία νὰ μιλῶ...

Περισσότερα

Ἡ Παραβολή τοῦ Ἀσώτου (Ἀντώνιος Ρωμαῖος Ἀρχιμανδρίτης)

Κατηγορίες: Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες, Θεολογία και Ζωή, Ορθόδοξη πίστη, Ορθοδοξία και Ορθοπραξία

Ἡ παραβολή αὐτή εἶναι ἡ διατύπωση τῆς πιό μεγάλης καί τῆς πιό ὁλοκληρωμένης καμπύλης πού διαγράφει ἡ ἀνθρώπινη ἀσωτεία. Μέσα...

Περισσότερα

Ἡ παραβολή Τελώνου καί Φαρισαίου (Γιαννακόπουλος Ἰωήλ Ἀρχιμανδρίτης)

Κατηγορίες: Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες, Ορθοδοξία και Ορθοπραξία

Αὐτή ἔχει ὡς ἑξῆς: « Εἶπεν ὁ Κύριος πρός τινας τούς πεποιθότας ἐφ’ ἑαυτοῖς, ὅτι εἰσί δίκαιοι καί ἐξουθενοῦντας τούς...

Περισσότερα