Αρχείο ημέρας

1 Αυγούστου 2010

Ο ρόλος των γονέων στην πρόληψη των ναρκωτικών (μερικά απλά βήματα πρόληψης για τους γονείς)

Κατηγορίες: Θεολογία και Ζωή

1. Συνηθίστε το παιδί σας από νωρίς στις μικρές ευθύνες του, αργότερα στις μεγαλύτερες. Μην το υπερπροστατεύετε, μην το δικαιολογείτε...

Περισσότερα

1 Αυγούστου 2010 – Κυριακή Ι΄ Ματθαίου (εορτές αγίων – απόστολος – ευαγγέλιο)

Κατηγορίες: Θεολογία και Ζωή

Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων επτά Μαρτύρων Μακκαβαίων, Αβείμ, Αντωνίου, Γουρίου, Ελεαζάρου, Ευσεβωνά, Αχείμ2 και Μαρκέλλου, και της μητρός αυτών...

Περισσότερα