Κατηγορία

Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Άγιος Νεκτάριος: Ο άνθρωπος επιζητώντας το αγαθό, βρέθηκε να πράττει το κακό!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=510347 Η δοκιμασία του ανθρώπου, προκειμένου να εκδηλωθεί η δύναμη του μεγάλου και ιδιαίτερης σημασίας προσόντος του...

Περισσότερα

Άγιος Νεκτάριος: Ο άνθρωπος πλάσθηκε και είναι φύσει αγαθός, γιατί πλάστηκε κατ’ εικόνα του Θεού!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=510282 Ποιος ο λόγος για τον οποίο αμαρτάνουμε Ο λόγος για τον οποίο αμαρτάνει ο άνθρωπος είναι...

Περισσότερα

Άγιος Νεκτάριος: Η αμαρτία διαστρέφει το θείο κάλλος της εικόνας της ψυχής και του σώματος!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Η αμαρτία διαστρέφει το θείο κάλλος της εικόνας της ψυχής και του σώματος και την καθιστά δύσμορφη και αισχρή· γιατί,...

Περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Τα κατορθώματα του Μάρτυρα Βαβύλα μετά το θάνατό του!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Εις τον Άγιο Μάρτυρα Βαβύλα, Λόγος Πρώτος Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=509906 γ’. Ο μάρτυρας λοιπόν μεταφερόταν, μα ο θεός τους...

Περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Τα λόγια των προφητών ήταν η χάρη του αγίου Πνεύματος, ενώ των μάντεων ήταν απάτη και ψευτιά!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=509743 Αλλά επειδή θυμήθηκα τις πηγές, εμπρός λοιπόν, ας ανεβούμε στη Δάφνη κι ας φέρωμε το λόγο...

Περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Πού είναι του βασιλιά τα βλάστημα λόγια και η ακόλαστη γλώσσα;

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Εις τον Άγιο Μάρτυρα Βαβύλα, Λόγος Πρώτος Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=509672 Γιατί αφού ο Θεός χάρισε δύναμη μεγαλύτερη στα νεκρά...

Περισσότερα

Αββάς Ησαΐας: Να είσαι πάντοτε έτοιμος δια την συνάντησιν του Θεού και τότε προθύμως θα εκτελέσης το θέλημά του!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Να σκέφτεσαι καθ’ εκάστην εις ποία ζητήματα έπταισες, και εάν παρακαλέσης με συντριβήν τον Θεόν διά τα σφάλματα...

Περισσότερα

Άγιος Κοσμάς: Αν θέλωμεν να λέγωμεν τον Θεόν μας πατέρα, να κάμνωμεν τους αδελφούς μας να ευφραίνωνται!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=508653 Ο πανάγαθος λοιπόν και πολυέλεος Θεός είνε και λέγετε αγάπη· είνε και λέγετε Τριάς. Παρακινούμενος ο...

Περισσότερα

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο γλυκύτατος μας Ιησούς Χριστός έχυσε το αίμα του και μας εξηγόρασεν!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Ο πανάγαθος και πολυέλεος Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλά και διάφορα ονόματα· λέγεται και φως, και ζωή, και ανάστασις. Όμως...

Περισσότερα

Όσιος Μακάριος: Ή δεν προσεύχεσαι με καθαρή καρδιά, ή ενώ μπορείς να κάνεις περισσότερες προσευχές, δεν τις κάνεις!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Υπάρχει στην Αίγυπτο ένα βουνό που ονομάζεται Φέρμη και βρίσκεται στον δρόμο που οδηγεί στην εντελώς έρημη περιοχή της Σκήτης....

Περισσότερα

Όσιος Εφραίμ: Όποιος λοιπόν επαγρυπνεί ακατάπαυστα και επικαλείται τη θεία χάρη, αξιώνεται να λάβει τη βοήθειά της!

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Αδελφοί, ο αγώνας μας είναι πρόσκαιρος, μα η ανταπόδοση και τα έπαθλα αιώνια. Και όσο πιο πρόθυμα αγωνίζεται κανείς, τόσο...

Περισσότερα

Οι άγιοι Κάλλιστος και Ιγνάτιος: Ποια είναι η χάρη και πώς θα γινόταν να την επιτύχουμε;

Κατηγορίες: Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=507933 Σε κάθε έργο προηγείται ο σκοπός. Και σκοπός της πραγματείας αυτής είναι να μάθομε ποιο είναι...

Περισσότερα